Golf Course Otočec - Information in English

Klubska lestvica 2018

Pravico tekmovanja na lestvici imajo vsi A in B člani GKGO s plačano članarino za tekoče leto.

Vsi tekmovalci in tekmovalke so glede na HCP na začetku sezone uvrščeni v eno izmed skupin:
   1. skupina  - vsi s HCP na začetku sezone od      0 do vključo 12
   2. skupina  - vsi s HCP na začetku sezone od 12,1 do vključo 24
   3. skupina  - vsi s HCP na začetku sezone od 24,1 do vključo 36
   4. skupina  - vsi s HCP na začetku sezone od 36,1 do vključo 54


V konči seševek šteje najboljšh 4 od 7 bruto oz. neto rezultatov posameznika, ki tekmuje v posamezni skupini.
Udeleža na vsaj 3 tekmah lestvice pomeni, da bo igralec uvrščen v nabor za končo razvrstitev.

Na zaključnem turnirju bodo podeljeni pokali za 
    o  BRUTO - 1.,2.,3. mesto moški in 1.,2.,3. mesto ženske

    o  NETO    - 1.,2.,3. mesto v vsaki od skupin.

Vodja klubske lestvice je Dušan Dular, ki skrbi za organizacijo in korenspodenco lestvice, in sicer:
   o pripravo in izvedbo tekem v sodelovanju z
            Golf Grad Otočcem,

   o obračun in objavo rezultatov na lestvici,
   o obveščanje glede izvedbe tekmovanj,
   o pripravo nagrad in sestavo kategorij na posamezni tekmi,
   o soodloča o morebitni prestavitvi tekem zaradi vremenskih
           
ali drugih razlogov

Klubska lestvica 2018

Sobota,  5.5.2018

Sobota,  2.6.2018

Sobota,  9.6.2018

Sobota, 21.7.2018

Sobota,18.8.2018

Sobota,  8.9.2018

Sobota,29.9.2018