Golf Course Otočec - Information in English

Klubska lestvica 2018

Pravico tekmovanja na lestvici imajo vsi A in B člani GKGO s plačano članarino za tekoče leto.

Vsi tekmovalci in tekmovalke so glede na HCP na začetku sezone uvrščeni v eno izmed skupin:
   1. skupina  - vsi s HCP na začetku sezone od      0 do vključo 12
   2. skupina  - vsi s HCP na začetku sezone od 12,1 do vključo 24
   3. skupina  - vsi s HCP na začetku sezone od 24,1 do vključo 36
   4. skupina  - vsi s HCP na začetku sezone od 36,1 do vključo 54


V konči seševek šteje najboljšh 6 (oz. eden več od polovice odigranih turnirjev) bruto oz. neto rezultatov posameznika, ki tekmuje v posamezni skupini. Udeleža na vsaj 3 tekmah lestvice pomeni, da bo igralec uvrščen v nabor za končo razvrstitev.

Na zaključnem turnirju bodo podeljeni pokali za 
    o  BRUTO - 1.,2.,3. mesto moški in 1.,2.,3. mesto ženske

    o  NETO    - 1.,2.,3. mesto v vsaki od skupin.

Vodja klubske lestvice je Dušan Dular, ki skrbi za organizacijo in korenspodenco lestvice, in sicer:
   o pripravo in izvedbo tekem v sodelovanju z
            Golf Grad Otočcem,

   o obračun in objavo rezultatov na lestvici,
   o obveščanje glede izvedbe tekmovanj,
   o pripravo nagrad in sestavo kategorij na posamezni tekmi,
   o soodloča o morebitni prestavitvi tekem zaradi vremenskih
           
ali drugih razlogov

Klubska lestvica 2019

Sobota, 30.3.2019
Petek,   26.4.2019
Sobota, 11.5.2019
Petek,    17.5.2019
Sobota, 22.6.2019
Petek,    28.6.2019
Petek,    19.7.2019
Sobota,  24.8.2019
Sobota,    7.9.2019
Petek,    20.9.2019
Sobota,  28.9.2019