20 let GKGO

20 let GK Otočec in 10 let igrišča

Na Otočcu je v soboto 22. junija 2019 potekalo praznovanje dveh obletnic. Pred popoldanskim praznovanjem na Gradu Otočec se je odvijal tudi golf turnir. Kljub slabi vremenski napovedi je bilo vreme prizanesljivo do udeležencev in le nekaj kapljic je zmotilo njihovo igro, čeprav so v bližini pretili grozeči nevihtni oblaki.

Letos mineva 20 let od ustanovitve golf kluba Grad Otočec, ki je bil takrat ustanovljen na pobud  g. Petra Miklavčiča in še nekaterih drugih golfistov. Od vsega začetka so imeli v mislih izgradnjo igrišča in k temu projekti je pristopila tudi Krka, ki je tudi s nekaterimi drugimi partnerji financirala izgradnjo.

Izgradnja igrišča na Otočcu je bil velik, drzen in zahteven dosežek, ki ne vzklije kar čez noč. Potrebni so bili čas, predanost, vztrajnost. 14. januarja 1999 se je v Lovski sobi na gradu Otočec prvič sestala iniciativna skupina za ustanovitev Golf kluba Grad Otočec.

Na svečanosti sta tako Golf klub Grad Otočec kot igrišče Golf Grad Otočec dobila priznanji Golf zveze Slovenije.

Golf klub Grad Otočec je podelil plaketi za prispevek k razvoju golfa na Otočcu in Golf kluba Grad Otočec, ki sta ju prejela Peter Miklavčič in Matevž Aš.

Posebna priznanja pa so dobili vsi ustanovni člani Golf kluba Otočec, ki so zvesti člani kluba vseh 20 let.
Priznanja so prejeli:  Darinka Miklavčič, Peter Miklavčič, Boris Škedelj, Dušan Dular in Jože Jakše.

 

Zgodovina Golf kluba Grad Otočec

Prva ustanovna skupščina novega golf kluba je bila 20. aprila 1999, ustanovni člani pa so se sestali v Šport hotelu na Otočcu in soglasno sprejeli Statut novega društva ter program dela za tekoče leto. Uradno je bil klub vpisan v register društev pri Upravni enoti  Novo mesto v mesecu juniju istega leta, natančneje 18. junija 1999. Do konca leta 2000 je število članov kluba naraslo že na 50.  Največji letni prirastek članstva pa je klub beležil leta 2006,  ko so odprli golf igrišče na Otočcu. Število članov je naraslo na preko 300.

Ustanovni predsednik Golf kluba Grad Otočec je postal gospod Peter Miklavčič, ki rad pove, da je golf  za njega osebno aktivnost, ki narekuje zdrav življenjski tempo.

Gospod Miklavčič se je z golfom prvič srečal v Keniji, kjer sta z ženo in družino živela in delala sedem let.  V Nairobiju je namreč bil in je še vedno najbolj popularen šport in rekreacija med zaposleno populacijo.  Sprva jima golf ni bil ne poznan ne ljub. Opazovala sta ga od daleč. Po vztrajnih nagovarjanjih pa sta le poprijela za palice in od takrat dalje je golf postal sestavni del njunega življenja.  Poleg samega golfa ju je navduševalo klubsko življenje članov, predvsem tradicionalne klubske srede, ki jih je poleg same igre golfa obeleževalo druženje s prijetnim vzdušjem v klubski hiši. Tam ni bilo pomembno katere narodnosti ali rase je kdo bil, tudi rezultati turnirja niso bili na prvem mestu. Pomembna je bila pripadnost.

Po vrnitvi domov v Novo mesto  sta se z ženo pridružila Golf klubu Mokrice kjer sta nadaljevala z igranjem. A želja po ustanovitvi domačega kluba, ki ga bo odlikovalo klubsko življenje, povezanost  in prijetno  vzdušje je tlela in leta 1999, kot smo že slišali, tudi vzplamenela.

Velika prelomnica za člane kluba je bilo zagotovo leto 2004, ko so z navdušenjem dočakali novico, da bo Krka pričela graditi igrišče za golf v neposredni okolici Novega mesta ter seveda leto 2006 in 2009, ko je na otoškem golf igrišču sprva zaživelo devet, nato pa 18 lukenj. Konec koncev je bil Golf klub Grad Otočec iniciativno jedro za izgradnjo golf igrišča v okviru perspektivnega razvoja turistične dejavnosti Term Krka.

Na seznamu ustanoviteljev kluba je bilo podpisanih 14 udeležencev.

 

Izgradnja igrišča  Grad Otočec

Ideja o izgradnji golf igrišča v okolici Novega mesta je padla že leta 1999, ob ustanovitvi Golf kluba Grad Otočec. Idejni vodja izgradnje je bil Peter Miklavčič.  Da pa je ideja postala tudi uresničljiva je poskrbelo tedanje vodstvo tovarne zdravil Krka in Term Krka, na čelu z gospodom Milošom Kovačičem, ki je zaznalo potrebo po dodatni športno turistični ponudbi v atraktivnem golf igrišču.

Kot najprimernejša lokacija se je pokazalo območje gradu Struga. Igrišče je zasnovano po najsodobnejših standardih. S posebnim posluhom za naravno okolje sta ga zasnovala priznana arhitekta Peter Škofic in Britanec Howard Swan Nad  igriščem v izgradnji je kot nadzorni za izvedbo, s strani organizatorja, bedel gospod Matevž Aš,v vlogi direktorja igrišča v izgradnji. Vso potrebno dokumentacijo so investitorji pridobili do leta 2004 in takoj pričeli z izgradnjo prvih devet lukenj, ki so bila dokončane v letu 2006. Drugih 9 lukenj pa je bilo odprtih pred desetimi leti, leta 2009.

Tako je raslo igrišče Golf Grad Otočec, ki se nahaja v zavidljivem naravnem okolju enega izmed najbolj neokrnjenih delov Slovenije in Evrope, ob reki Krki, v neposredni bližini znamenitega otoškega gradu. Razvilo se je v sodobno igrišče z 18 luknjami, ki igralce razvaja, marsikoga pa celo zasvoji z mističnim zavetjem vedno prijaznih dolenjskih gozdov, z razsežnimi in razgibanimi čistinami, velikimi in razmeroma nezahtevnimi zelenicami ter čudovitim pogledom na okolico.