Spoštovane golfistke, spoštovani golfisti,

zakorakali smo v novo leto, za katerega vsi upamo, da bo bolj prizanesljivo in prijazno kot preteklo. Golf je eden od rekreativnih športov, ki ga ob primernih vremenskih pogojih in ustreznih oblačilih lahko igramo tudi v zimskem času – tudi na golf igrišču Otočec. Zima in COVID sicer še kažeta zobe, a kljub temu se mi že pripravljamo na novo golf sezono. Samo kot opomnik – skupščina kluba bo predvidoma sredi marca.

Članarina GKGO

Žal smo člani GKGO v letu 2022 izgubili posebni popust pri nakupu letnih kart na igrišču Otočec, klub pa članom GKGO še vedno omogoča kar nekaj drugih ugodnosti: 20-odstotni popust  pri nakupu dnevne igralne karte na Otočcu, znižana startnina na klubskih turnirjih, pogostitev na nekaterih klubskih turnirjih, sofinanciranje tekmovalcev na tekmovanjih v organizaciji GZS, sofinanciranje organizirane vadbe, sofinanciranje klubskih izletov in drugo. Poleg naštetega pa bo klub seveda uredil tudi vse formalnosti v zvezi z našim statusom aktivnega igralca golfa pri Golf zvezi Slovenije.

Pogoj za uveljavljanje ugodnosti je članstvo v GKGO, kar pomeni, da je potrebno plačati letno članarino GKGO, ki znaša enako kot lani za A člane 120 €, za B člane 80 €, za mladino do 18 let in študente do 26 let 60 €, ter 40 € za otroke do 12 let. Višina prve članarine za vse nove golfiste, tudi tiste, ki ste podpisali pristopno izjavo za včlanitev v klub v drugi polovici leta 2021 znaša 41 €.

Vsak igralec golfa podaljša svoj status aktivnega igralca za eno leto s plačilom letne članarine GKGO, klub pa svojim članom uredi status aktivnega igralca pri GZS – Golf zvezi Slovenije tako, da za vsakega člana GZS poravna A članarino 35 €, 15 € za otroke in mladino ter za B člane. Če je plačilo izvedeno pred 1. marcem je GZS članarina znižana za 5 €.

Da bi lahko klub uredil plačilo znižane članarine, vas prosimo, da članarino čimprej plačate (oz. najkasneje do 20. 2. 2022). Klub bo tako lahko za svoje člane do konca februarja uredil vse nujne formalnosti.

Podatki za plačilo članarine:
Članarino plačate na TR kluba, odprtega pri NLB: SI56 0297 0009 1927 259.
V Namen plačila obvezno vpišite PRIIMEK in IME oseb(e), za katere(o) plačujete članarino.