Spoštovane članice in člani Golf kluba Grad Otočec,
priprave na naslednjo golf sezono že potekajo.

1. Sestanek z vodstvom igrišča
Vodstvo GKGO se je sestalo z vodstvom igrišča. Na sestanku smo bili seznanjeni z njihovimi načrti za golf sezono 2020. Pomembna je nova lastniška struktura ter reorganizacija igrišča na Otočcu in njegova umestitev v organizacijsko strukturo Term Krka, ki bo omogočala fleksibilnejše izvajanje projektov na igrišču. Poleg vsem že znane izgradnje nove recepcije in restavracije, se bo nadaljevalo investiranje v infrastrukturo igrišča, da bo kvaliteta igrišča primerna skozi celo sezono, pridobivajo pa se tudi potrebna dovoljenja za dela v graščini Struga, kjer bodo urejene nove garderobe.
Dobili smo zagotovilo, da se cene v letu 2020 ne bodo spremenile, v pripravi pa so akcije, ki bodo na igrišče pritegnile več stalnih, dnevnih in turnirskih gostov.
S strani kluba smo predlagali nekaj rešitev glede letnih kart in paketov kart, ki bi na eni strani povečale število članstva v klubu, hkrati pa pritegnila tudi igralce iz širše regije.
O vsem boste podrobneje seznanjeni s strani igrišča.

2. Volilna skupščina
UO se je odločil, da 28. januarja 2020 izvedemo volilno skupščino, na kateri bomo izvolili novo vodstvo za naslednje mandatno obdobje 2020-2024. Tako bo imelo novo vodstvo čas, da pripravi vse potrebno za izvajanje aktivnosti v leto 2020.
Na programski skupščini v marcu 2020 bomo na osnovi letnih poročil za leto 2019 razrešili dosedanje vodstvo in potrdili plan delovanja za leto 2020, ki ga bo pripravilo novo vodstvo.

V spodnjih povezavah vam pošiljamo:
· Poziv za predlaganje kandidatov za volitve organov društva 2020
· Vabilo na skupscino 28.1.2020

V Novem mestu, 17.12.2019

Upravni odbor GKGO