Klubske srede

Na klubske dogodke želimo privabiti vse vrste igralcev od začetnikov do najboljših igralcev; od tistih, ki igrajo predvsem tekmovalni golf, do tistih, ki jim je golf le oblika rekreacije; od otrok do super-seniorjev; od zaposlenih do upokojencev. Zato uvajamo več oblik dogodkov.

Poleg Klubskega eclectica, ki ga bodo golfistke in golfisti igrali praviloma 1. in 3. sredo v mesecu, ob sredah organiziramo

Popoldanski HCP turnirji – After Job
v sodelovanju z golf igriščem na Otočcu. Turnirji so sicer tekmovalno usmerjeni, namenjeni pa so temu, da privabimo vse omenjene vrste igralcev, tudi začetnike, ki bodo lahko dobili prve izkušnje v tekmovalnem golfu ob igranju z že izkušenimi igralci.

Družabne igre ob sredah

Praviloma eno sredo v mesecu bo povsem družabno srečanje igralcev, kjer bomo glede na prijave določili katero vrsto turnirja bomo odigrali.

Možne vrste družabnih turnirjev:
• Texas scramble celega flajta
• Texas scramble parov
• Bloodsome Scramble parov
• Turnir treh palic
• Mulligan – neto seštevna igra
• No Alibis Mulligan – seštevna igra

Texas scramble celega flajta

 • Flajte določimo tako, da imajo vsi flajti približno enak HCP, zato prijavlje.ne razvrstimo po HCP in  razdelimo v 4 skupine, iz katerih določamo flajte po pravilih, ki bodo objavljeni v razpisu.
 • Vsi igralci flajta izvedejo udarec in se odločijo za najboljšo žogico, od koder vsi odigrajo naslednji udarec.
 • Zmaga flajt z najmanj udarci.

Texas  scramble parov

 • Pare računalniško žrebamo in sicer po enega tekmovalca iz prve polovice, enega pa iz druge polovice prijavljenih razvrščenih po eHCP. Igralci z eHCP nad 36, igrajo z eHCP=36. Igralni HCP para je seštevek igralnih HCP obeh tekmovalcev, deljeno s 5. 
 • Oba igralca izvedeta udarec, izbereta najboljšo žogico in od tam naprej v poljubnem vrstnem redu  igrata naslednji udarec.
 • Rezultat para = (seštevna igra para – igralni HCP para), zaokroženo na celo število.

Bloodsome Scramble parov

 • Pravila za določanje parov in izračun rezultov so enaki kot pri Texas scramble parov z eno veliko izjemo: Ko oba igralca izvedeta udarec, nasprotni par odloči, s katero žogico morata igrati naprej.

 Turnir treh palic

 • Flajte določimo tako, da prijavljene razvrstimo po HCP in iz vsake četrtine žrebamo po enega igralca.
 • Izbira palic je prepuščena igralcem. Igra se Stablefort, vsak igralec igra s svojim igralnim HCP.
 • Končni rezultat igralca je neto rezultat.

Mulligan –  neto seštevna igra

 • Flajte po 3 igralce določimo tako, da prijavljene razvrstimo po HCP in iz vsake tretjine žrebamo po enega igralca.
 • Igralec ima po vsakem udarcu pravico brez kazni  ponoviti katerikoli udarec (udariti največ še en udarec)  iz iste pozicije. Naprej mora odigrati žogico, ki je bila udarjena s ponovljenim udarcem.  
 • Igra se seštevna igra. Končni rezultat igralca je skupno število udarcev zmanjšano za HCP.

No Alibis Mulligan – seštevna igra

 • Flajte po 3 igralce določimo tako, da prijavljene razvrstimo po HCP in iz vsake tretjine žrebamo po enega igralca.
 • Vsak igralec ima toliko »mulligan« udarcev, kolikor je njegov igralni HCP. Igralec ima po vsakem udarcu pravico enkrat brez kazni  ponoviti katerikoli udarec seveda, če ima v rezervi še kakšen »mulligan udarec«.  Naprej mora odigrati žogico, ki je bila udarjena s ponovljenim udarcem.   
 • Končni rezultat igralca je seštevna igra.

Klubski Ryder cup 3 x 9 lukenj  (tekma dveh izžrebanih ekip)

Določanje ekip – vse se prijavljene (brez rezerv) razvrstimo po HCP.
Igralci na mestih ( 1.,4.,5.,8.,9.,12.,13,…) sestavljajo ekipo A (m igralcev)
Igralci na mestih ( 2.,3.,6.,7., 10.,11.,14…) sestavljajo ekipo B (m igralcev) 

V vsaki od 3 iger po 9 lukenj dvojica ali posameznik, ki ima po 9. luknjah boljši rezultat, svoji ekipi prinese eno točko, v primeru neodločenega rezultata vsaka ekipa dobi pol točke. 

dvoboj dvojic (parov)  – način igre four-ball/best-ball + agregat
1. Dvojice določimo tako, da v ekipi A zaporedoma izberemo igralca z najnižjim HCP in najvišjim HCP,  ki v flajtu igra z dvojico iz nasprotne ekipe B, določene na enak način.
2. Vsak igralec luknjo odigra po pravilih seštevne igre. Na vsaki luknji dvojica dobi eno točko, če ima manjši seštevek udarcev obeh igralcev, kot je seštevek nasprotne dvojice + eno točko, če ima vsaj eden v dvojici boljši rezultat (manj udarcev) od obeh igralcev nasprotne dvojice. Točke se na vseh odigranih luknjah seštevajo.

dvoboj dvojic (parov)  – način igre foursomes/alternate-shot
1. Dvojice  v vsaki ekipi določimo tako, da igralce v vsaki  ekipi razvrstimo po HCP, nato pa računalniško izžrebamo enega igralca iz prve polovice in enega iz druge polovice.
2. Igralci z boljšim HCP v dvojici udarjajo začetni udarec na lihih luknjah (1,3,…11,13,..17), soigralec pa na sodih luknjah (2,4,…10,12,…18), nato pa igralca izmenično udarjata žogico.
3. Točko na posamezni luknji dobi dvojica z manj udarci na luknji. Točke se na vseh odigranih luknjah seštevajo.

dvoboj posameznikov – način igre match play
1. Žrebaje parov izvedemo tako, da žrebamo po enega igralca iz vsake ekipe.V flajtu igrajo sočasno 2 match playa.
2. Igralci z višjim HCP imajo prednost  enega udarca na P najtežjih luknjah (nižji stroke luknje), kjer je P= 1/3 razlike v igralnih hcp, zaokroženo na celo število. P je lahko največ 9.
3. Luknjo oz. točko dobi igralec, če ima na posamezni luknji manj udarcev z upoštevanjem morebitne prednosti enega udarca. Točke se na vseh odigranih luknjah seštevajo.

Tekma dveh izžrebanih ekip,  3×9 somes (Foursomes, Greensomes, Bloodsomes)

Določanje ekip – Vse prijavljene (brez rezerv) razvrstimo po HCP.
Igralci na mestih ( 1.,4.,5.,8.,9.,12.,13,…) sestavljajo ekipo A (m igralcev) 
Igralci na mestih ( 2.,3.,6.,7., 10.,11.,14…) sestavljajo ekipo B (m igralcev)
Obe ekipi razvrstimo po HCP,  2 zaporedna igralca sta par.
Pari na istih pozicijah igrajo drug proti drugemu 3 x 9 lukenj.

Točkovanje: Pri vsakih od 3 x 9 lukenj štetje začenjamo od 0:0. Posamezno luknjo dobi dvojica z manj udarci na luknji. Seštevajo se dobljene luknje. Dvojica, ki ima po 9. luknjah boljši rezultat dobi eno točko, v primeru neodločenega rezultata vsak par dobi pol točke. Po odigranih 3x 9 lukenj dvojica osvoji največ  3 točke (možni rezultati – 3:0, 2,5:0,5, 2:1, 1,5:1,5).  Te točke so prispevek k skupnemu rezultatu ekipne. 

Foursomes/alternate-shot
Igralci z boljšim HCP v dvojici udarjajo začetni udarec na lihih luknjah (1,3,…11,13,..17), soigralec pa na sodih luknjah (2,4,…10,12,…18), nato pa igralca izmenično udarjata žogico.

Greensomes
oba igralca v paru izvedeta začetni udarec na vsaki luknji,  izbereta s katero od obeh žogic bosta nadaljevala in nato kot pri Foursomes izmenično udarjata žogico.

Bloodsomes
oba igralca v paru izvedeta začetni udarec na vsaki luknji. Za razliko od Greensomes nasprotni par izbere, s katero od obeh žogic bosta nadaljevala in nato izmenično udarjata žogico do luknje.