Klubska lestvica

Klubska lestvica 2021

Spodnji plan turnirjev se bo prilagajal omejitvam in sprostitvam omejitev glede COVID-19.

V sezoni 2021 bodo za klubsko lestvico organizirani klubski turnirji za HCP,

1 Otvoritveni turnir GKGO – s povabili                     sobota  3.4.2021
2 Dobrodelni turnir (GKGO&Rotary)- odprti           sobota 22.5.2021
3 Predsednikov turnir GKGO – s povabili                sobota 19.6.2021
4 Odprto prvenstvo Novega mesta – odprti            sobota 11. 9.2021
5 Zaključni turnir GKGO – s povabili                      sobota  2.10.2021

Med turnirje za klubsko lestvico bodo lahko dodatno vključeni drugi HCP turnirji, ki jib bo organiziral klub (npr. prijateljski turnirji z drugimi klubi)

• Vodja klubske lestvice je Dušan Dular, ki skrbi za organizacijo in korenspodenco lestvice.
Za končno uvrstitev na Klubski lestvici šteje en turnir več od polovice vseh odigranih.
• Udeležba na vsaj tretjini vseh odigranih turnirjev pomeni, da bo igralec uvrščen v nabor za končno razvrstitev.
• Vsi turnirji za klubsko lestvico, z izjemo Otvoritvenega turnirja, Predsednikovega pokala in Zaključnega turnirja, so odprtega tipa.
• Pravico tekmovanja na lestvici imajo vsi člani GKGO s plačano članarino za tekoče leto.
• Na turnirjih, ki štejejo za klubsko lestvico in jih organizira GKGO, klub plača startnino polnopravnim članom GKGO (A in B članstvo).
• Turnirje se igra po pravilih določenih v razpisu posameznega turnirja. Startno listo na klubskih turnirjih pripravi vodja tekme s pomočjo recepcije igrišča. Praviloma sestavi skupine (flajte) po HCP, kadar tekmovanje šteje za spremembo HCP.
• Najboljšim na posameznih turnirjih v organizaciji GKGO in na koncu najboljšim posameznikom lestvice bodo podeljene nagrade. Nagrade najboljšim na lestvici sponzorira pokrovitelj lestvice Kompas Novo mesto.

BRUTO:
1. mesto bruto moški,
1. mesto bruto ženske
NETO:
1. neto moški
1. neto ženske
1. neto začetniki – moški in ženske s HCP večjim od 36 na začetku sezone