Klubska lestvica

Klubska lestvica 2018

Pravico tekmovanja na lestvici imajo vsi A in B člani GKGO s plačano članarino za tekoče leto.

Vsi tekmovalci in tekmovalke so glede na HCP na začetku sezone uvrščeni v eno izmed skupin:
   1. skupina  – vsi s HCP na začetku sezone od      0 do vključo 12
   2. skupina  – vsi s HCP na začetku sezone od 12,1 do vključo 24
   3. skupina  – vsi s HCP na začetku sezone od 24,1 do vključo 36
   4. skupina  – vsi s HCP na začetku sezone od 36,1 do vključo 54

V konči seševek šteje najboljšh 6 (oz. eden več od polovice odigranih turnirjev) bruto oz. neto rezultatov posameznika, ki tekmuje v posamezni skupini. Udeleža na vsaj 3 tekmah lestvice pomeni, da bo igralec uvrščen v nabor za končo razvrstitev.

Na zaključnem turnirju bodo podeljeni pokali za
o  BRUTO – 1.,2.,3. mesto moški in 1.,2.,3. mesto ženske

    o  NETO    – 1.,2.,3. mesto v vsaki od skupin.

Vodja klubske lestvice je Dušan Dular, ki skrbi za organizacijo in korenspodenco lestvice, in sicer:
   o pripravo in izvedbo tekem v sodelovanju z
Golf Grad Otočcem,
   o obračun in objavo rezultatov na lestvici,
   o obveščanje glede izvedbe tekmovanj,
   o pripravo nagrad in sestavo kategorij na posamezni tekmi,
   o soodloča o morebitni prestavitvi tekem zaradi vremenskih
ali drugih razlogov