Tekme GZS

Tekmovanja v organizaciji GZS 2019

GZS koledar tekmovanj

Klub bo finančno podprl naslednja tekmovanja v organizaciji GZS: 

 • ekipno
  • Seniorke in seniorji pokalno
  • Mid Am pokalno
  • Državno klubsko prvenstvo za članice in člane
 • posamično
  • Mednarodno prvenstvo za amaterje in amaterke
  • Državno prvenstvo za seniorke in seniorje
  • Državno prvenstvo za MID-amaterje in MID-amaterke
 • otroci in mladina:
  • Junior Tour (dekleta in fantje do 16 let)
  • Slo-Am Tour (fantje nad 16 let, omejitev HCP do 10)
  • Državno mladinsko prvenstvo
  • Mednarodno mladinsko prvenstvo do U18
  • Mladinsko prvenstvo do U14
  • Šolska tekmovanja
Podrobna pravila glede ekip in izbora tekmovalcev za posamezno tekmovanje najdete v Plan in pravila GKGO za leto 2019

Članstvo v ekipi in sofinanciranje udeležbe 2018

Prijava v ekipno tekmovanje

Prijavo ekipe za  pokalno tekmovanje izvede UO kluba.
Klub poravna pri GZS tudi prijavnino za sodelovanje v pokalnem tekmovanju. 

Izbor in prijava ekipe

Vodja ekipe v ekipo pozove vse člane, ki izpolnjujejo naslednje osnovne pogoje:

 • kandidat za tekmovalca mora biti primarni A član GKGO,
 • kandidat za tekmovalca mora biti pripaden klubu, upoštevati vsa etična pravila in dostojno predstavljati klub.
 • kandidat mora nedvoumno izrazi pripravljenost tekmovati kot član ekipe.

Pravila sofinanciranja udeležbe v ekipnem tekmovanju

 • V 1. kolu vsi tekmovalci sami krijejo stroške udeležbe. 
 • V vsakem naslednjem kolu klub sofinancira udeležbo toliko tekmovalcem, kot šteje ekipa.
 • Prednost pri sofinanciranju imajo najboljše uvrščeni v preteklem kolu. V primeru, da ekipa na ta način ni popolnjena, kapetan določi, komu še bo klub sofinanciral udeležbo (praviloma po HCP).
 • Klub ne sofinancira udležbo na posameznih turnirjih Mid-Am tekmovanja.

Pravila sofinanciranja udeležbe na tekmovanju posameznikov

 • V primeru mednarodnih in državnih tekmovanj, klub sofinancira udeležbo maksimalno trem tekmovalcem.
 • Vodja ekipe pozove vse A člane kluba k udeležbi na turnirju posameznikov (npr. posamično državno prvenstvo).
 • V primeru, da je zainteresiranih več tekmovalcev, klub formalno prijavi 3 najboljše po HCP s plačano strtnino.
 • Sofinancirano udeležbo s strani kluba dobijo najboljši trije uvrščeni na tem turnirju. V primeru, da je nekdo boljši od prijavljenih tekmovalcev, vodja ekipe uredi, da boljši dobi plačilo od slabše uvrščenega s plačano startnino.